VĚRNOSTNÍ PROGRAM JE MOMENTÁLNĚ POZASTAVEN DO ODVOLÁNÍ.

Podmínky používání věrnostního programu Fitmin KLUB

Co získáte účastí ve Fitmin KLUBU a za jakých podmínek budete členem.

Podmínky účasti ve věrnostním programu Fitmin KLUB

upravující vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě účasti smlouvy o účasti ve Fitmin KLUBU uzavírané mezi provozovatelem Fitmin KLUBU prostřednictvím webové platformy umístěné na internetové adrese www.fitminklub.cz (dále jen „Webová stránka“).

1. Provozovatel věrnostního programu Fitmin KLUB

Provozovatelem věrnostního programu je společnost Dibaq a.s. (dále jen „provozovatel“), se sídlem Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, IČ: 25286366, DIČ: CZ25286366. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B., vložka 1770

2. Účast v programu Fitmin KLUB

Věrnostní program Fitmin KLUB (dále také „Klub“) je určený pro zákazníky a příznivce výrobků značky Fitmin. V rámci klubu máte šanci získat dárky za nákupy produktů Fitmin a můžete s ostatními členy sdílet zážitky se svými zvířecími mazlíčky. Členstvím v klubu zároveň získáte přístup k obsahu od ostatních členů i odborníků z řad Fitmin týmu a v poradně se můžete se ptát našich specialistů na výživu a chov zvířat. Konkrétní rozsah výhod vyplývajících z členství klubu je uveden v bodu 4 těchto podmínek – Výhody členství.

Registrací do věrnostního programu dochází k uzavření smlouvy o účasti v klubu (dále jen „Smlouva o účasti“) mezi provozovatelem a registrující se osobou (dále jen „Uživatel“). Na základě Smlouvy o účasti vzniká uživateli právo na výhody členství popsané v bodě 4. těchto podmínek - Výhody členství.

Pro registraci a aktivaci členství v Klubu je třeba splnit následující podmínky:

● Při registraci Uživatel vyplní údaje, které jsou označeny jako povinné. Bez těchto údajů nelze dále pokračovat s registrací. Při registraci je uživatel povinen uvádět veškeré údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené Uživatelem jsou Provozovatelem považovány za správné a pravdivé.

● Během registrace Uživatel potvrdí souhlas s těmito podmínkami Klubu, a to zaškrtnutím pole „Přečetl/a jsem a souhlasím s podmínkami účasti ve Fitmin KLUBU“. Bez udělení tohoto souhlasu nelze dále pokračovat s registrací.

● Během registrace Uživatel potvrdí, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, a to zaškrtnutím pole „Seznámil jsem se se zásadami ochrany osobních údajů pro účast ve Fitmin KLUBU“.

O úspěšném provedení registrace a uzavření Smlouvy o účasti bude Uživatel bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

3. Uživatelský účet

Uživateli je na základě jeho registrace do Klubu a údajů při ní uvedených vytvořen uživatelský účet na Webové stránce, skrze který může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Z něj může provádět akce v rámci Webové stránky, zejména využívat výhod účasti v Klubu. Provádění akcí souvisejících s účastí v Klubu na Webové stránce bez předchozí registrace není možné.

Součástí profilu je i profil Uživatele, který je volně přístupný všem ostatním Uživatelům a Provozovateli.

Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel povinen při každé změně bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné, a provozovatel nenese povinnost k náhradě jakékoli škody vzniklé v důsledku uvedení nesprávných či nepřesných údajů Uživatelem či porušením povinnosti aktualizovat údaje dle tohoto odstavce.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacím e-mailem a heslem. Uživatel je povinen tyto údaje chránit a zachovat mlčenlivost ohledně těchto informací. Uživatel nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho uživatelském účtu, nehledě na to, zda ji činí Uživatel, osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.

Uživatel není oprávněn umožnit používání uživatelského účtu třetí osobě.

Provozovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na uživatelský účet v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících z těchto podmínek.

Provozovatel může kdykoli zrušit či pozastavit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší podmínky účasti ve věrnostním programu. Uživateli v souvislosti s tím nevznikají žádné nároky, mimo těch uvedených v těchto podmínkách.

Uživatel je oprávněn svůj účet kdykoli smazat. Uživateli v souvislosti s tím nevznikají žádné nároky.

Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to především s ohledem na nutnou údržbu vybavení provozovatele či třetích osob.

4. Výhody členství

Účastí v programu Fitmin KLUB na základě Smlouvy o účasti vzniká uživateli právo na následující výhody:

a) možnost sbírat body (kredity), které je možné v rámci platformy Fitmin KLUB směnit za dárky nebo je směnit na krmivo určené pro podporu konkrétního zvířecího útulku za podmínek dále stanovených

b) přístup k obsahu ostatních členů programu Fitmin KLUB a možnost sdílet obsah vlastní

c) pozvání na akce, které jsou přístupné pouze členům programu Fitmin KLUB

5. Získávání bodů za nákupy produktů Fitmin

Přihlášený Uživatel má možnost získat body doložením svého nákupu produktů Provozovatele značky Fitmin následujícím způsobem:

● V uživatelském rozhraní uživatelského účtu na Webové stránce nahrát elektronickou verzi dokladu o nákupu (např. obrázek ve formátu .jpg), kterým je originální a platná účtenka nebo faktura obsahující zboží Provozovatele značky Fitmin a zároveň identifikovat v uživatelském rozhraní všechny produkty Provozovatele obsažené v nahraném dokladu o nákupu výběrem z nabídky nebo nahráním čárového kódu výrobku.

● Nahráním účtenky do rozhraní uživatelského účtu Uživatel prohlašuje, že uvedené zboží nakoupil a že identifikované produkty odpovídají nakoupeným produktům a je si vědom toho, že nesprávné zadání dokladu znamená porušení těchto podmínek účasti ve věrnostním programu Fitmin KLUBU.

V rámci Fitmin KLUBu je možné uplatnit pouze doklady vystavené prodejci z České republiky po 25. 6. 2019

Za jednotlivé produkty Provozovatele značky Fitmin obsažené v Uživatelem nahraném dokladu o koupi bude Provozovatelem připsán na účet Uživatele vedený v uživatelském účtu následující počet bodů:


Fitmin horse SNAX - 200 g - 1b

Fitmin cat gift box - 17b

Fitmin dog Purity Snax collection - 15b

FFL dog natural sticks with lungs 50 pcs - 10b

Fitmin kitten Purity alutray Chicken - 1b

Fitmin cat Purity alutray Turkey - 1b

Fitmin cat Purity alutray Salmon - 1b

Fitmin cat Purity alutray Pork - 1b

Fitmin cat Purity alutray Chicken - 85 g - 1b

FFL dog natural ball with lungs 550 g - 6b

FFL dog natural bone with L-Carnitin 15 pcs - 5b

FFL dog natural bone with liver and yucca 15 pc - 5b

FFL dog natural bone with tomato 15 pcs - 5b

FFL dog natural bone with tripe 15 pcs - 5b

FFL dog natural bone with vegetable 15 pcs - 5b

FFL dog natural stick with tripe 50 pcs - 10b

FFL dog natural sticks with liver and juka 50 pcs - 10b

FFL dog dental cross eucalyptus 30 psc - 10b

FFL dog dental cross 30 pcs - 10b

FFL dog dental sticks with mint 35 pcs - 10b

FFL dog tasty salami 60 pcs - 12b

FFL dog tasty sticks marrow 35 pcs - 10b

FFL dog tasty sticks salami 35 pcs - 10b

FFL dog tasty sticks with chicken liver 35 pcs - 10b

FFL dog tasty sticks 35 pcs - 10b

FFL dog tasty triagles with calcium and chicken liver 45 pcs - 12b

Fitmin cat Purity Snax STRIPES beef 35g - 2b

Fitmin cat Purity Snax STRIPES box 4 příchutě 24x35g - 43b

Fitmin cat Purity Snax STRIPES chicken 35g - 2b

Fitmin cat Purity Snax STRIPES lamb 35g - 2b

Fitmin cat Purity Snax STRIPES wild 35g - 2b

FFL cat MENU meat mix 325g - 2b

FFL cat pouch adult beef 85g - 1b

FFL cat pouch adult chicken 85g - 1b

FFL cat pouch kitten chicken 85g - 1b

FFL cat pouch sterilized salmon 85g - 1b

FFL dog & cat treat duck jerky 70g - 2b

FFL dog & cat treat chicken jerky 70g - 2b

FFL dog & cat treat chicken pieces 70g - 2b

FFL dog Biscuits 180g - 1b

FFL dog Biscuits mini 180g - 1b

FFL dog Liver Biscuits 1,5 kg - 11b

FFL dog Liver Biscuits 150 g - 2b

FFL dog MENU meat mix 427g - 2b

FFL dog tin beef 400 g - 2b

FFL dog tin lamb 400 g - 2b

FFL dog tin puppy chicken 400 g - 2b

FFL dog tin turkey 400 g - 2b

FFL dog treat duck & cod roll 200g - 4b

FFL dog treat duck & cod roll 70g - 2b

FFL dog treat duck sushi 200g - 4b

FFL dog treat duck sushi 70g - 2b

FFL dog treat duck with calcium bone 200g - 4b

FFL dog treat duck with rawhide stick 200g - 4b

FFL dog treat chicken & cod roll 200g - 4b

FFL dog treat chicken & cod sandwich 200g - 4b

FFL dog treat chicken & cod sandwich 70g - 2b

FFL dog treat chicken & cod stick 200g - 4b

FFL dog treat chicken rings 200g - 4b

FFL dog treat chicken stripes 70g - 2b

FFL dog treat chicken sushi 200g - 4b

FFL dog treat chicken sushi 70g - 2b

FFL dog treat chicken with calcium bone 200g - 4b

FFL dog treat chicken with rawhide stick 200g - 4b

FFL dog treat lollipop with calcium stick 200g - 4b

FFL Shampoo Anti-parasite - 3b

FFL Shampoo Daily use - 3b

FFL Shampoo Dark dogs - 3b

FFL Shampoo Junior - 3b

FFL Shampoo Regeneration - 3b

FFL Shampoo Sensitive - 3b

FFL Shampoo White dogs - 3b

FFL Shampoo with Conditioner - 3b

Fitmin cat For Life Castrate - 400 g - 3b

Fitmin cat For Life Castrate - 1,8 kg - 10b

Fitmin cat For Life Castrate - 8 kg - 38b

Fitmin cat For Life Hairball - 400 g - 3b

Fitmin cat For Life Hairball - 1,8 kg - 10b

Fitmin cat For Life Chicken - 400 g - 3b

Fitmin cat For Life Chicken - 1,8 kg - 10b

Fitmin cat For Life Chicken - 8 kg - 38b

Fitmin cat For Life Kitten - 400 g - 3b

Fitmin cat For Life Kitten - 1,8 kg - 11b

Fitmin cat For Life Kitten - 8 kg - 42b

Fitmin cat For Life Salmon - 400 g - 3b

Fitmin cat For Life Salmon - 1,8 kg - 11b

Fitmin cat For Life Salmon - 8 kg - 42b

Fitmin cat Purity Castrate - 1,5 kg - 13b

Fitmin cat Purity Castrate - 10 kg - 70b

Fitmin cat Purity Castrate - 400 g - 4b

Fitmin cat Purity Delicious - 1,5 kg - 13b

Fitmin cat Purity Delicious - 10 kg - 72b

Fitmin cat Purity Delicious - 400 g - 4b

Fitmin cat Purity Dental - 1,5 kg - 13b

Fitmin cat Purity Dental - 10 kg - 72b

Fitmin cat Purity Dental - 400 g - 4b

Fitmin cat Purity Hairball - 1,5 kg - 13b

Fitmin cat Purity Hairball - 10 kg - 70b

Fitmin cat Purity Hairball - 400 g - 4b

Fitmin cat Purity Indoor - 1,5 kg - 13b

Fitmin cat Purity Indoor - 10 kg - 72b

Fitmin cat Purity Indoor - 400 g - 4b

Fitmin cat Purity Kitten - 1,5 kg - 13b

Fitmin cat Purity Kitten - 10 kg - 72b

Fitmin cat Purity Kitten - 400 g - 4b

Fitmin cat Purity rybí konzerva 850g - 6b

Fitmin cat Purity Senior - 1,5 kg - 13b

Fitmin cat Purity Senior - 10 kg - 72b

Fitmin cat Purity Senior - 400 g - 4b

Fitmin cat Purity Urinary - 1,5 kg - 13b

Fitmin cat Purity Urinary - 10 kg - 72b

Fitmin cat Purity Urinary - 400 g - 4b

Fitmin dog For Life Adult - 15 kg - 33b

Fitmin dog For Life Adult - 3 kg - 8b

Fitmin dog For Life Adult large breed - 15 kg - 34b

Fitmin dog For Life Adult large breed - 3 kg - 8b

Fitmin dog For Life Adult Mini - 15 kg - 34b

Fitmin dog For Life Adult Mini - 3 kg - 8b

Fitmin dog For Life Junior large breed - 15 kg - 35b

Fitmin dog For Life Junior large breed - 3 kg - 9b

Fitmin dog For Life Lamb & Rice - 15 kg - 38b

Fitmin dog For Life Lamb & Rice - 3 kg - 10b

Fitmin dog For Life Light & Senior - 15 kg - 33b

Fitmin dog For Life Light & Senior - 3 kg - 8b

Fitmin dog For Life Puppy - 15 kg - 35b

Fitmin dog For Life Puppy - 3 kg - 8b

Fitmin dog Gastro - 150 g - 8b

Fitmin dog Klouby - 150 g - 10b

Fitmin dog Klouby - 350 g - 19b

Fitmin dog Lososový olej 1l - 12b

Fitmin dog maxi junior - 15kg - 56b

Fitmin dog maxi junior - 3kg - 13b

Fitmin dog maxi light - 15kg - 53b

Fitmin dog maxi maintenance - 15kg - 54b

Fitmin dog maxi maintenance - 3kg - 13b

Fitmin dog maxi performance - 15kg - 56b

Fitmin dog maxi puppy - 15kg - 61b

Fitmin dog maxi puppy - 3kg - 13b

Fitmin dog maxi senior - 15kg - 54b

Fitmin dog medium light - 15kg - 52b

Fitmin dog medium light - 3kg - 11b

Fitmin dog medium maintenance - 15 kg - 53b

Fitmin dog medium maintenance - 3kg - 12b

Fitmin dog medium maxi lamb&rice - 14kg - 60b

Fitmin dog medium maxi lamb&rice - 3kg - 16b

Fitmin dog medium performance - 15kg - 54b

Fitmin dog medium performance - 3kg - 13b

Fitmin dog medium puppy - 15kg - 59b

Fitmin dog medium puppy - 3kg - 13b

Fitmin dog medium senior - 15kg - 52b

Fitmin dog medium senior - 3kg - 12b

Fitmin dog mini lamb&rice – 0,5kg - 3b

Fitmin dog mini lamb&rice - 3kg - 16b

Fitmin dog mini light - 0,4kg - 3b

Fitmin dog mini light - 3kg - 13b

Fitmin dog mini maintenance - 0,4kg - 3b

Fitmin dog mini maintenance - 1,5kg - 7b

Fitmin dog mini maintenance - 15kg - 56b

Fitmin dog mini maintenance - 3kg - 13b

Fitmin dog mini performance - 3kg - 14b

Fitmin dog mini puppy - 0,4kg - 3b

Fitmin dog mini puppy - 1,5 kg - 8b

Fitmin dog mini puppy - 15 kg - 63b

Fitmin dog mini puppy - 3kg - 14b

Fitmin dog mini senior - 0,4kg - 3b

Fitmin dog mini senior - 3kg - 13b

Fitmin dog puppy kaše - 3 kg - 29b

Fitmin dog puppy kaše - 850 g - 10b

Fitmin dog puppy mléko - 2 kg - 39b

Fitmin dog puppy mléko - 400 g - 9b

Fitmin dog Purity GF Adult Beef - 12 kg - 85b

Fitmin dog Purity GF Adult Beef - 2 kg - 17b

Fitmin dog Purity GF Adult Mini Beef - 0,8 kg - 7b

Fitmin dog Purity GF Adult Mini Beef - 4 kg - 28b

Fitmin dog Purity GF Puppy Fish - 12 kg - 93b

Fitmin dog Purity GF Puppy Fish - 2 kg - 19b

Fitmin dog Purity GF Senior&Light Lamb - 12 kg - 85b

Fitmin dog Purity GF Senior&Light Lamb - 2 kg - 17b

Fitmin dog Purity Rice Adult Fish&Venison - 12 kg - 85b

Fitmin dog Purity Rice Adult Fish&Venison - 2 kg - 17b

Fitmin dog Purity Rice Puppy Lamb&Salmon - 12 kg - 89b

Fitmin dog Purity Rice Puppy Lamb&Salmon - 2 kg - 18b

Fitmin dog Purity Rice Semimoist Rabbit&Lamb - 0,8 kg - 7b

Fitmin dog Purity Rice Semimoist Rabbit&Lamb - 4 kg - 28b

Fitmin dog Purity Rice Senior&Light Venison&Lamb - 12 kg - 85b

Fitmin dog Purity Rice Senior&Light Venison&Lamb - 2 kg - 17b

Fitmin dog Purity rybí konzerva 850g - 6b

Fitmin dog Purity Snax BONES chicken 2ks - 2b

Fitmin dog Purity Snax BONES lamb 2ks - 2b

Fitmin dog Purity Snax BONES liver 2ks - 2b

Fitmin dog Purity Snax NUGGETS chicken 180g - 6b

Fitmin dog Purity Snax NUGGETS chicken 64g - 2b

Fitmin dog Purity Snax NUGGETS lamb 180g - 6b

Fitmin dog Purity Snax NUGGETS lamb 64g - 2b

Fitmin dog Purity Snax NUGGETS liver 180g - 6b

Fitmin dog Purity Snax NUGGETS liver 64g - 2b

Fitmin dog Purity Snax NUGGETS wild 180g - 6b

Fitmin dog Purity Snax STRIPES beef 5ks - 2b

Fitmin dog Purity Snax STRIPES chicken 5ks - 2b

Fitmin dog Purity Snax STRIPES lamb 5ks - 2b

Fitmin dog Purity Snax STRIPES wild 5ks - 2b

Fitmin dog Solution Lamb&Rice - 13 kg - 51b

Fitmin dog Solution Lamb&Rice - 2,5 kg - 13b

Fitmin dog Solution Lamb&Rice KARTON 5ks 2,5kg - 50b

Fitmin dog Solution Rabbit&Rice - 13 kg - 56b

Fitmin dog Solution Salmon&Potato- 13 kg - 72b

Fitmin dog Solution Salmon&Potato- 2,5kg - 16b

Fitmin dog Solution Soft&Juicy - 1,5 kg - 9b

Fitmin dog Sport - 150 g - 8b

Fitmin dog Srst - 150 g - 7b

Fitmin dog Srst - 350 g - 13b

Fitmin dog Srst - tablety 125 ks - 12b

Fitmin dog Vitaregen - 150 g - 8b

Fitmin horse ACTION - 2 kg - 17b

Fitmin horse ACTION - 4 kg - 32b

Fitmin horse BENEFIT OIL 1 l - 11b

Fitmin horse BIOTIN - 1,5 kg - 20b

Fitmin horse BIOTIN - 3 kg - 38b

Fitmin horse CÉČKO - 0,5 kg - 7b

Fitmin horse CÉČKO - 8 kg - 73b

Fitmin horse COMPLETE - 15 kg - 19b

Fitmin horse COMPLETE 2019 - 15 kg - 19b

Fitmin horse CONTROL - 6 kg - 35b

Fitmin horse ELEKTROLYT - 20 kg - 189b

Fitmin horse ELEKTROLYT - 1,5 kg - 16b

Fitmin horse ELEKTROLYT - 4 kg - 40b

Fitmin horse ENERGY - 15 kg - 22b

Fitmin horse EXTRUDOVANÝ LEN - 15 kg - 24b

Fitmin horse EXTRUDOVANÝ len - 4 kg - 9b

Fitmin horse FLEXI PENTA - 0,5 kg - 28b

Fitmin horse FLEXI PENTA - 5 kg - 250b

Fitmin horse FLEXI TRIO - 0,5 kg - 19b

Fitmin horse FLEXI TRIO - 5 kg - 189b

Fitmin horse FOAL - 2 kg - 13b

Fitmin horse FOAL - 20 kg - 121b

Fitmin horse FOAL - 4 kg - 26b

Fitmin horse GASTRO PROTECTOR - 4 kg - 46b

Fitmin horse HEMOFORM - 3 kg - 80b

Fitmin horse HERBS BRONCHIAL - 1 kg - 20b

Fitmin horse HERBS BRONCHIAL - 3 kg - 55b

Fitmin horse HERBS CALMER - 2 kg - 35b

Fitmin horse HERBS REGENERATION - 2 kg - 37b

Fitmin horse HOBBY - 25 kg - 16b

Fitmin horse JUNIOR - 25 kg - 20b

Fitmin horse KROKETKY jablko+vit. C 500 g - 2b

Fitmin horse KROKETKY jablko+vit. C 1 kg - 5b

Fitmin horse KROKETKY med+biotin 500 g - 2b

Fitmin horse KROKETKY med+biotin 1 kg - 5b

Fitmin horse KROKETKY mrkev+vit. E 500 g - 2b

Fitmin horse KROKETKY mrkev+vit. E 1 kg - 5b

Fitmin horse MACRO CA - 1,5 kg - 7b

Fitmin horse MACRO CA - 20 kg - 81b

Fitmin horse MACRO CA - 4 kg - 17b

Fitmin horse MULTI PLUS - 2 kg - 15b

Fitmin horse MULTI PLUS - 20 kg - 132b

Fitmin horse MULTI PLUS - 4 kg - 28b

Fitmin horse MÜSLI IDEAL - 20 kg - 20b

Fitmin horse MÜSLI MEADOW - 20 kg - 23b

Fitmin horse MÜSLI PREMIER - 20 kg - 23b

Fitmin horse OPTI - 15 kg - 23b

Fitmin horse OPTI - 15 kg náhradní obal - 23b

Fitmin horse POWER 3 kg - 90b

Fitmin horse RACING - 25 kg - 28b

Fitmin horse RACING - 25 kg náhradní obal - 28b

Fitmin horse REFORMER - 25 kg náhradní obal - 25b

Fitmin horse SELEN E - 1,5 kg - 30b

Fitmin horse SPORT - 25 kg - 18b

Fitmin horse TRAINING - 25 kg - 20b

Provozovatel není povinen body na účet Uživatele dle výše uvedeného připsat, jestliže Uživatel řádně nesplní podmínky pro připsání bodů uvedené výše, zejména pak v případech, kdy doklad o koupi produktů Provozovatele není autentický, pravdivý, originální, nebo má Provozovatel o autenticitě, pravdivosti a originálnosti vážné pochybnosti, nebo kdy doklad o koupi produktů Provozovatele neodpovídá výběru a identifikaci produktů Provozovatele provedené Uživatelem v uživatelském účtu, nebo doklad o koupi Produktů nebyl řádně nahrán do příslušného rozhraní apod.

6. Získávání bodů za aktivitu na platformě fitminklub.cz

Přihlášený uživatel má možnost získat body přidáním obsahu na platformu fitminklub.cz následujícím způsobem:

Vytvořením fotogalerie (návod na vytvoření fotogalerie najdete ZDE), vytvořením příspěvku s videem (návod na vytvoření videa najdete ZDE), vytvořením článku (návod na vytvoření článku najdete ZDE). Následně proběhne kontrola vašeho přidaného obsahu pověřenou osobou Provozovatele, která rozhodne o publikaci příspěvku. Uživatel nemá na publikaci příspěvku právní nárok, a jeho publikace je plně na uvážení Provozovatele. Pokud bude váš obsah publikován, přičtou se vám na účet body následujícím způsobem:

● Sdílení videa – 50b

● Sdílení fotogalerie – 50b

● Sdílení textového příspěvku – 100b

U každého z výše uvedených tří druhů obsahu se Uživateli body přičtou pouze za první 3 publikování daného druhu obsahu v rámci jednoho kalendářního měsíce.

Další možnost, jak získat v rámci platformy fitminklub.cz body je provedením následujících akcí:

● Hlasování v anketě – 5b

● Vyplnění kompletních údajů mazlíčka ve vašem profilu (platí pouze pro prvního mazlíčka na vašem profilu) – 15b

● Kompletní registrace člena (vyplnění všech osobních údajů, vyplnění všech údajů o 1 vašem mazlíčkovi, uplatnění prvního nákupu (viz bod 5) – 15b

Další možností, jak získat body je, pokud váš příspěvek bude mít úspěch u ostatních Uživatelů a získá alespoň 50 „srdíček“ (ikonka pod příspěvkem), dostanete za něj dvojnásobek bodů (přičteme vám dalších 50b v případě fotogalerie nebo videa a 100b v případě článku).

V individuálních případech mohou být body připsány Provozovatelem jako ocenění aktivity v rámci Klubu nebo mimo něj. Takové připsání bodů vždy záleží plně na uvážení Provozovatele, a Uživatel na ně nemá právní nárok.

7. Práva a povinnosti Uživatele při užívání platformy fitminklub.cz

Uživatel je povinen využívat platformu fitminklub.cz výhradně v souladu s právními předpisy a těmito podmínkami. Uživatel není oprávněn využívat platformu fitminklub.cz k jakýmkoli jiným účelům (např. k vlastní reklamě nebo reklamě třetích stran) nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto podmínky. Uživatel se potom především zavazuje, že

a) nebude při užívání platformy fitminklub.cz nebo v důsledku jejího užívání zasahovat do práv třetích osob, Provozovatele nebo ostatních Uživatelů,

b) nebude neoprávněně zasahovat do platformy fitminklub.cz včetně software zajišťujícího její chod, a nebude se pokoušet získat přístup do platformy fitminklub.cz jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní, nebo platformu fitminklub.cz užívat způsobem, který by ji mohl poškodit,

c) nebude neoprávněně zpracovávat osobní údaje Uživatelů,

d) nebude využívat platformu fitminklub.cz k zasílání nevyžádaných zpráv, škodlivých počítačových programů a dalšího nelegálního či obtěžujícího obsahu,

e) nebude tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost.

Uživateli se dále výslovně zakazuje umisťovat, odkazovat či jinak šířit prostřednictvím platformy fitminklub.cz obsah, který zejména:

a) porušuje práva duševního vlastnictví či jde o nekalosoutěžní jednání,

b) nabádá k páchání trestné činnosti nebo jiného deliktního jednání nebo takové jednání schvaluje, či jinak podporuje pachatele takové činnosti,

c) obsahuje nepravdivé údaje o třetí osobě, který by mohl takovou osobu poškodit,

d) obsahuje pornografická díla,

e) podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka,

f) je z jakéhokoli důvodu protiprávním, nevhodným nebo rozporným s dobrými mravy či veřejným pořádkem.

Platforma fitminklub.cz, Webová stránka, včetně software zajišťujícího jejich chod jsou autorskými díly ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „autorský zákon“). Provozovatel v rámci Smlouvy o účasti poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva tato díla užít (licenci) v podobě, v jaké jsou dostupná v tom kterém konkrétním čase na Webové stránce. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání Smlouvy o účasti, výhradně pro účely užití platformy fitminklub.cz na Webové stránce v souladu s těmito podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Tato licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu. Licence je bezúplatná. Uživatel není oprávněn do platformy fitminklub.cz či Webové stránky jakkoli zasahovat nebo je měnit, spojovat je s jiným dílem, zařazovat je do díla souborného, nebo dokončovat. Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny. Tento odstavec se obdobně použije i na jiné nehmotné statky zpřístupněné Provozovatelem (zejm. grafika, ochranné známky apod.). Uživatel a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

8. ztráta bodů za aktivitu na platformě fitminklub.cz

Provozovatel věrnostního programu si vyhrazuje právo odebrat libovolný počet bodů z účtu Uživatele zejména v případech porušení těchto podmínek, zejména (nikoli výlučně):

- v případě nevhodného chování vůči ostatním členům (zejména ne však výlučně používání vulgarit, nerespektování pravidel svobodné diskuze apod.),

- publikování nevhodného nebo cizího obsahu pod svým účtem (zejména ne však výlučně používání vulgarit, publikování názvů značek, produktových řad nebo výrobců krmiv a doplňků pro zvířata mimo značku Fitmin apod.),

- podvodné získání bodů.

9. Podmínky zveřejňování obsahu v rámci platformy fitminklub.cz a nakládání s obsahem ze strany provozovatele

Práva k veškerému obsahu, který uživatel nahrává do uživatelského účtu nebo jakkoli jinak zveřejňuje v rámci platformy fitminklub.cz, se budou řídit následujícími podmínkami

a) pokud je obsah nahrávaný nebo zveřejňovaný Uživatelem v platformě fitminklub.cz nebo jakákoli jeho část chráněn jako autorské dílo či obdobným právním institutem, např. jako umělecký výkon (dále veškeré takové plnění jen „Autorské dílo“) zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), předáním příslušného plnění (tj. jeho nahráním do příslušného rozhraní platformy fitminklub.cz) uživatel poskytuje provozovateli nevýhradní bezúplatnou licenci k užití Autorského díla (dále jen „Licence“). Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv, celosvětově a neomezeně. Provozovatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Uživatel tímto současně uděluje souhlas Provozovateli k postoupení licence třetí osobě, přičemž o tomto postoupení postačí Uživatele informovat na kontaktní e-mail Uživatele uvedený v jeho uživatelském účtu.

b) Provozovatel je oprávněn Autorské dílo zveřejnit, libovolně jej měnit, a to včetně jeho názvu a označení autora, spojovat jej s jiným dílem, zařadit jej do díla souborného, dokončit jej (i pomocí třetí osoby). Provozovatel není povinen Licenci využít a není povinen uvádět u Autorského díla jméno autora.

c) Licence je poskytována jako bezúplatná a Uživatel nemá nárok na jakoukoli odměnu za její poskytnutí. Tímto není dotčeno právo na získávání bodů za aktivitu v rámci platformy fitmin.cz za podmínek stanovených v těchto podmínkách. . Provozovatel a Uživatel vylučují veškeré nároky na jakoukoli dodatečnou odměnu, na kterou by měl Uživatel nárok, ledaže toto nelze dohodou stran vyloučit.

d) Pro vyloučení pochyb Provozovatel a Uživatel vylučují aplikaci ustanovení § 2370 občanského zákoníku a § 2378 až § 2382 občanského zákoníku.

e) V případě, že je autorem Autorského díla osoba odlišná od Uživatele, zavazuje se Uživatel získat veškerá potřebná práva, aby mohl poskytnout Licenci dle těchto podmínek. Uživatel zároveň prohlašuje, že Autorské dílo, ani poskytnutí Licence neporušuje ničí práva, a že získal potřebná práva od všech osob zahrnutých v rámci Autorských děl a není v tomto smyslu ze strany provozovatele jakákoli další práva získávat.

f) Uživatel zároveň zaručuje, že Provozovatel v souvislosti s užitím Autorského díla nebude povinen hradit žádné osobě jakoukoli dodatečnou odměnu (či vyrovnávat jiný závazek). Uživatel rovněž prohlašuje, že poskytováním Obsahu nezasahuje do žádných práv třetí osoby.

g) Uživatel bude na své vlastní náklady bránit Provozovatele proti veškerým nárokům třetích stran uplatňovaných vůči Provozovateli nebo jeho klientům či obchodním partnerům v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví. V případě, že v důsledku užívání Autorského díla vzniknou Provozovateli v důsledku práv duševního vlastnictví či osobnostních práv jakékoli náklady či újma, zavazuje se Uživatel tyto bez zbytečného odkladu po výzvě Provozovatele (či jiné osoby odvozující svá práva od Provozovatele) v plném rozsahu na své náklady odškodnit.

h) Provozovatel je oprávněn kdykoli, i bez uvedení důvodu, pozastavit, omezit, nebo zablokovat Uživateli možnost nahrávat další Obsah Uživatele. Uživatel v takovém případě nemá nárok na náhradu jakékoli újmy. Licence Provozovatele k již nahranému Obsahu Uživatele tímto nejsou dotčeny.

i) Tento bod 9 podmínek se uplatní obdobně i v případě, že Obsah Uživatele naplňuje znaky některého ze zákonem chráněných nehmotných statků odlišných od autorského práva, zejména pokud se jedná o právo na využití obsahu Provozovatelem a o odměnu za vytvoření takového produktu.

j) Zánik Smlouvy o účasti nemá vliv na platnost tohoto bodu 9. podmínek a práva dál trvají v souladu s tímto, zejména pak ukončení Smlouvy o účasti nemá vliv na trvání Licence.

10. Použití bodů v rámci věrnostního programu Fitmin KLUB

V rámci věrnostního programu je možné uplatnit své body dvěma způsoby:

a) nákupem dárků z aktuální nabídky v sekci „Dárky“ platformy Fitmin KLUB.

Uživatel může směnit své body za dárky nabízené Provozovatelem na Webové stránce.

Nákup je možné provádět prostřednictvím uživatelského účtu. Uživatel projevuje zájem o výměnu bodů za zboží Provozovatele prostřednictvím objednávkového formuláře v rozhraní Webové stránky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, včetně informace o nákladech spojených s dodáním zboží, doručovací a fakturační adrese a skutečnosti, že zboží bude vyměněno za body Uživatele nabyté v rámci Klubu, a o počtu potřebných bodů.

Před zasláním objednávky Uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Uživatel vložil. Objednávku odešle Uživatel Provozovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“. Po odeslání Objednávky již Uživatel nemůže měnit údaje, které vložil do objednávky, ani opravovat chyby. Údaje uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné.

Odesláním objednávky Uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. O obdržení objednávky Provozovatel bez zbytečného odkladu Uživatele vyrozumí e-mailem na adresu uvedenou v účtu Uživatele.

Smluvní vztah, jehož předmětem je výměna bodů za zboží Provozovatele, vzniká doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), které Provozovatel Uživateli doručí na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu Uživatele (dále jen „Smlouva o výměně bodů“).

Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u produktu v případě, že produkt již není možné dodat ani nahradit jiným zbožím nebo modelem. Provozovatel Uživatele o této situaci informuje. Byla-li celá objednávka uhrazena, budou uživateli body připsány zpět na účet Uživatele v platformě fitminklub.cz. Sjednaný počet bodů bude Uživateli z jeho účtu strhnut nejdříve v okamžiku uzavření Smlouvy o výměně bodů.

Uživatel je povinen uhradit Provozovateli společně s body za objednaný dárek provozovateli také náklady spojené s dodáním zboží ve výši sjednané v objednávce zboží. Cena dodání je stanovena na 120 kreditů, nesjednají-li si strany v objednávce jinak.

Dodání zboží: Objednávky jsou vyřizovány neprodleně po uzavření Smlouvy o výměně bodů, přičemž dodací lhůty se liší dle druhu objednávaného zboží a jsou vždy uvedeny u jednotlivého zboží. V případě, že Provozovatel nebude schopen z jakýchkoli důvodů dobu dodání dodržet, bude kontaktovat Uživatele a informovat ho o reálném termínu odeslání objednaného zboží. Je-li provozovatel povinen dodat produkt na místo určené uživatelem v objednávce, je uživatel povinen převzít produkt při dodání.

Přeprava zboží: Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Uživatel v objednávce z možností uvedených v objednávkovém formuláři. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Uživatele, nese Uživatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že je z důvodů na straně Uživatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Uživatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je uživatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí uživatel zásilku od přepravce převzít.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele související s právy z vadného plnění v souvislosti se Smlouvou o výměně bodů jsou upraveny v obchodních podmínkách Provozovatele upravujících provoz internetového obchodu www.fitmin.cz.

b) podpořit svými body vybraný útulek.

Útulek, který je možné v daném momentě podpořit, bude vždy jasně specifikován v rámci Webové stránky. Podporovaný titulek na dané období je vybírán hlasováním Uživatelů v předchozím období.

Podpoření vybraného útulku provede Uživatel v příslušném rozhraní Webové stránky zadáním počtu bodů, které chce útulku věnovat a kliknutím na tlačítko „Podpořit“. Potvrzením podpoření útulku budou Uživateli strhnuty příslušné body z jeho účtu. Uživateli v souvislosti s tím nevznikají řádné další nároky.

Vždy na konci měsíce bude vyčíslena celková podpora vybranému útulku a tomu bude poskytnuto krmivo dle přepočtu 50b = 1kg krmiva Fitmin For Life pro psy nebo 100b = 1kg krmiva Fitmin For Life pro kočky.

Uživatel nemá právo požadovat výměnu bodů za finanční prostředky.

11. Odpovědnost Provozovatele

V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude Provozovatel odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Uživateli v souvislosti s užíváním platformy fitminklub.cz. Provozovatel tak především není povinen nahradit Uživateli újmu vzniklou:

a) v důsledku nemožnosti užívat platformy fitminklub.cz nebo její funkce;

b) změnou těchto podmínek;

c) ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím přístupových údajů Uživatele;

d) v důsledku užití platformy fitminklub.cz v rozporu s těmito podmínkami či s právním řádem České republiky;

e) v důsledku užití služby či produktu poskytovaného třetí stranou;

f) v důsledku neúplného či nepravdivého prohlášení Uživatele;

g) nezávisle na vůli Provozovatele.

12. Ukončení, změny a vypovězení Smlouvy o účasti ve věrnostním programu Fitmin KLUB

Smlouva o účasti se uzavírá na dobu neurčitou.

Provozovatel je oprávněn kdykoli ukončit Smlouvu o účasti zrušením uživatelského účtu Uživatele. Provozovatel ukončuje Smlouvu o účasti typicky v případech, kdy Uživatel porušuje tyto podmínky či právní předpisy.

Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemá právo odstoupit od Smlouvy o účasti podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku, neboť mu byly služby Provozovatele poskytované prostřednictvím platformy fitminklub.cz poskytovány s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy (ustanovení § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku).

Provozovatel si vyhrazuje právo program Fitmin KLUB kdykoli pozměnit v jeho částech, přerušit nebo zcela ukončit.

Jakékoli změny těchto podmínek budou včas uveřejněny na webu www.fitmin.cz, www.fitminklub.cz a registrovaní Uživatelé budou informováni e-mailem. Změny, pozastavení nebo ukončení programu Fitmin KLUB je platné po 30 dnech od ohlášení změn.

Uživatelé věrnostního programu Fitmin KLUB mohou svou účast kdykoli ukončit smazáním svého uživatelského účtu.

Doposud zveřejněný Obsah Uživatele zůstane na stránce Fitmin KLUB nadále zveřejněn dle podmínek v odstavci 7. těchto podmínek.

13. Odstoupení od Smlouvy o výměně bodů spotřebitelem

Uživatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Uživatele nebo pro jeho osobu, od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží v uzavřeném obalu, které Uživatel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Kupující porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Uživatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy o výměně bodů odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy o výměně bodů je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy o výměně bodů musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. K odstoupení od Smlouvy o výměně bodů může Uživatel využít vzorový formulář, který je ke stažení na stránce pod těmito pravidly používání. Odstoupení od Smlouvy o výměně bodů může Uživatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny či na adresu elektronické pošty Provozovatele.

Uživatel, který je spotřebitelem, v případě odstoupení od Smlouvy o výměně bodů ponese náklady za navrácení zboží Provozovateli, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

14. Řešení sporů

V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu souvisejícího s plněním těchto podmínek, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

15. Komunikace

Všechna oznámení mezi Uživatelem a Provozovatelem, která se vztahují k těmto podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím rozhraní uživatelského účtu nebo prostřednictvím e-mailu na adresu Uživatele uvedenou v uživatelském profilu a adresu Provozovatele: klub@fitmin.cz.

16. Společná a závěrečná ustanovení

Tyto podmínky účasti ve věrnostním programu Fitmin KLUB se vztahují na Uživatele, který je v souvislosti s účastí v Klubu spotřebitelem, tedy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání. Podmínky se nevztahují na případy, kdy je Uživatel podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o účasti, jakož i Smlouvy o výměně bodů, a to od okamžiku nabytí účinnosti příslušné smlouvy.

Smlouvu o účasti a Smlouvu o výměně bodů lze uzavřít v českém jazyce.

Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o účasti a Smlouvy o výměně bodů. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením těchto smluv (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů.

Uzavřené Smlouvy o účasti a Smlouvy o výměně bodů jsou archivovány Provozovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně Provozovatel.

Provozovatel není ve vztahu k Uživateli, který je spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Uživatel souhlasí, že Provozovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu o účasti nebo Smlouvu o výměně bodů, či jejich část. Uživatel nesmí převést či jinak zatížit své pohledávky za Provozovatelem.

Pokud je kterékoli ustanovení těchto podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto podmínek nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Provozovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

Tyto podmínky Klubu jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

Toto znění podmínek Klubu nabývá účinnosti dne 25.6.2019.

Dne 18.10.2018 napsal uživatel/ka:

Petr Brožek